Projekty EFS | Konin


Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 zakończone egzaminem TOEIC BRIDGE w ramach europejskiego funduszu społecznego.
Ogłoszenia

Udzielenie zamówienia na przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego
TOEIC Bridge na poziomie A2 w ramach projektu

Interlogos s.c. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak w Bełchatowie zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego TOEIC Bridge na poziomie A2 w ramach projektu Program kompetencji językowych mieszkańców województwa wielkopolskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego TOEIC Bridge na poziomie A2 w okresie grudzień 2016-grudzień 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku 25-64 lata zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego z wykształceniem nie wyższym niż średnie (ISCED 3).
Oferty prosimy nadsyłać na adres: interlogos@op.pl w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Data: 10.10.2016

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników.


PROJEKTY EFS | INTERLOGOS

Nie zwlekaj, dołącz do projektu już dziś!